Szanowni Państwo, witamy w unique work!
Z dniem 1 stycznia 2019 roku staliśmy się agencją komunikacji marketingowej. 
Chcemy utrzymać dotychczasowy poziom naszych kompetencji, mamy jednak apetyt na więcej. Oznacza to w konsekwencji konkretne zmiany. Dlatego jest nam niezmiernie miło poinformować Was, że wraz z rozszerzeniem zakresu usług, zdecydowaliśmy się na zmianę wizerunku naszej firmy. Z początkiem stycznia, znana Wam dobrze G-Pharma zakończyła swoją działalność, a my – już jako unique work – powiększamy katalog oferowanych usług o szerokie pasmo  działań z zakresu komunikacji marketingowej 360°. Wychodzimy bez obaw poza dotychczasowy obszar doświadczeń. Nie jesteśmy już jedynie „farmą marketingu medycznego”. Jesteśmy unique work – unique solutions!

we about us

unique work tworzy zespół ludzi doświadczonych w zakresie komunikacji, ze specjalizacją medyczną. Na czele naszego teamu stoją: dr Marta Pelc i dr Sebastian Kołodziej – członkowie Zarządu unique work. Wspólnie opracowujemy i wdrażamy dedykowane koncepcje marketingowe 360°, skutecznie realizując potrzeby naszych Klientów.

więcej

Witajcie w unique work!
Przeprowadzimy Was przez projekty badań i raportów, debaty eksperckie, konferencje oraz sympozja naukowe. Zorganizujemy oprawę branżowych eventów oraz zrealizujemy dedykowane wydarzenia o tematyce medycznej – lubimy tę branżę, mamy w tym obszarze wysokie kompetencje i bogate doświadczenie. Wdrażamy projekty z zakresu obsługi kanałów komunikacji, m.in.  social media, digital marketing oraz tradycyjne contact center. W ofercie posiadamy również doradztwo strategiczne, marketing bezpośredni, kampanie edukacyjne i e-learningowe oraz aranżowanie artykułów i publikacji medycznych. Aktywnie angażujemy się w przedsięwzięcia CSRowe, sami również tworzymy i z powodzeniem realizujemy autorskie kampanie społeczno-edukacyjne o tematyce prozdrowotnej.

„Jako G-Pharma Consulting zrealizowaliśmy ponad 500 różnych projektów dla 100 klientów z branży healthcare i beauty. Podejmowaliśmy działania marketingowe na rzecz największych marek z branży farmaceutycznej: Pfizer, Sandoz, Sanofi, Novartis i Roche. To cenne doświadczenia, z których będziemy korzystać w przyszłości. Zespół unique work tworzą wykwalifikowaniu ludzie, na co dzień aktywnie współpracujący z firmami farmaceutycznymi oraz partnerami zewnętrznymi, a także z branżą FMCG i retail. W unique work kładziemy nacisk na wszechstronność i kompleksowość działań marketingowych i komunikacyjnych oraz na niestandardowe rozwiązania” – podkreśla dr Marta Pelc.

Zarząd unique work tworzą:

Dr med. Marta Pelc
Współwłaścicielka i Członek Zarządu unique work

Doświadczenia zawodowe w obszarze zarządzania zdobywała zajmując kierownicze stanowiska w koncernach medycznych, m.in. Eli Lilly, Solvay Pharma, Lek-Am czy Biogened. Jest uznanym lekarzem medycyny estetycznej. Specjalizuje się w zabiegach przywracania zdrowia i atrakcyjnego wyglądu twarzy, w tym liposukcji podbródka, wspomaganej technologią ultradźwiękową oraz kompleksowych zabiegach głowy. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej (POLME) oraz International Society of Aesthetic Trichology (ISAT). Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W swoim dorobku naukowym posiada także dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Harward Business School.

Dr n. med. Sebastian Kołodziej
Współwłaściciel i Członek Zarządu unique work

Współpracował między innymi z międzynarodowymi koncernami medycznymi, tj. Bristol Myerrs Squibb, Eli Lilly, Wyeth czy Abbott Laboratories. Jako lekarz specjalizuje się w medycynie estetycznej w zakresie laseroterapii, liposukcji ultradźwiękowej oraz zabiegach z wykorzystaniem komórek macierzystych. Członek POLME – Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej. Swoje kwalifikacje zawodowe rozwijał w ramach struktur renomowanych światowych towarzystw naukowych ECAMS – European College of Aesthetic Medicine & Surgery oraz AAAM – American Academy of Aesthetic Medicine. Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W swojej karierze zawodowej był także zaangażowany w produkcję cyklu programów medycznych „Sekrety Lekarzy“ oraz „Niezwykłe przypadki medyczne“ emitowanych przez stację TVN.

 

Czym się zajmujemy, co nas inspiruje, a co kręci? 

Interesują nas zagadnienia innowacyjnej, naturalnej i opartej na funkcjonalnych zasadach edukacji. Opracowujemy i realizujemy autorskie projekty edukacyjne, społeczne i dedykowane dla środowiska medycznego, co wydaje się być oczywiste i naturalne, biorąc pod uwagę, że Zarząd unique work tworzą specjaliści – lekarze. Realizujemy działania stacjonarne, e-learningowe i grywalizacyjne. Z powodzeniem poruszamy się w obszarach działań eventowych w postaci konferencji i dedykowanych aktywności o zasięgu ogólnopolskim. Organizujemy lub współtworzymy regionalne wydarzenia na najwyższym poziomie merytorycznym. Inspirują i kształtują nas relacje oraz aktywność w wielu obszarach medycznych specjalizacji. Współpracujemy z KOL’sami i Towarzystwami Naukowymi. Korzystając z wieloletniego know-how, doradzamy i rozwiązujemy również wątpliwości natury prawnej, na płaszczyźnie relacji ogólnomedycznych. Realizujemy ekspertyzy dla podmiotów farmaceutycznych, dostosowujemy działania do wymagań, potrzeb merytorycznych oraz prawnych naszych Partnerów. Jednym słowem – unique work!

zamknij

our projects

unique work jest organizatorem profesjonalnych szkoleń dla lekarzy. 

W tym roku, przy współpracy z wybitnymi specjalistami, realizujemy cztery cykle tematyczne pod wspólnym tytułem „Praktyka trudniejsza od wytycznych”:

MEDYCYNA RODZINNA 2019
GINEKOLOGIA 2019
PEDIATRIA 2019
MEDYCYNA TRZECH TENORÓW 2019 – na nutę kardiologiczną, diabetologiczną i alergologiczno-pulmonologiczną

Szczegółowe informacje na temat programu i terminów dostępne są na naszym portalu edukacyjnym e-medycyna.pl

Serdecznie zapraszamy!

więcej

Wszystkie szkolenia organizujemy we współpracy i pod okiem wybitnych specjalistów w danym obszarze medycyny. Programy oraz merytoryka każdego cyklu, przygotowywane są pod czujnym okiem komitetów naukowych, na czele których stoją:

Medycyna Rodzinna
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM w Warszawie

Ginekologia
prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski, III Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

Pediatria
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii CMKP w Warszawie

Medycyna Trzech Tenorów
dr hab. n. med. Filip M. Szymański, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM w Warszawie

Poza najnowszą wiedzą z zakresu objętego programem szkolenia, wykładowcy przekazują uczestnikom szkoleń cały wachlarz praktycznych porad i propozycji rozwiązań, dotyczących konkretnych przypadków medycznych. Szkolenie ma dzięki temu bardzo praktyczny wymiar.

Dodatkowo, dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji, szkolenia są prowadzone w interaktywnej formule – uczestnicy na bieżąco mogą zadawać wykładowcom pytania, komentować poruszane tematy oraz brać udział w przeprowadzanych w czasie rzeczywistym quizach i ankietach. Uczestniczący w organizowanych przez nas szkoleniach lekarze bardzo sobie chwalą możliwość aktywnego udziału w wykładach.

Kalendarz najbliższych szkoleń

zamknij

Debata ekspercka – pierwszy projekt realizowany pod brandem  unique work

„Szanse i zagrożenia związane z terapią lekami biologicznymi i biopodobnymi – perspektywa pacjenta, lekarza i płatnika – wiedza i konsensus A.D. 2019”  – to formuła debaty, zrealizowana z inicjatywy unique work we współpracy z Polską Grupą Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii Biologicznych. Debatę poświęcono zagadnieniu leków biopodobnych. Wybitne grono ekspertów różnych dyscyplin naukowych podsumowało stan wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania terapii biologicznych referencyjnych i biopodobnych z 2014 roku, kiedy opublikowano raport pt. „The Polish Task Force position statement on safety of biologic treatment with monoclonal antibodies and soluble receptors” w odniesieniu do aktualnej wiedzy naukowej. Temat ciekawy, warty zrewidowania aktualnej wiedzy. Polecamy unique work!

Zobacz więcej na stronie: www.polityka.pl
Źródło: Tygodnik Polityka

więcej

Debata umożliwiła wyodrębnienie wątpliwości dotyczących terapii: bezpieczeństwo i skuteczność leczenia w odniesieniu do zamiany leków, immunogenność terapii, właściwą ocenę potencjalnych działań niepożądanych. Eksperci debaty podkreślili, że aktualizacja stanu wiedzy i porozumienie interdyscyplinarne to konieczność dla odpowiedzialnego, skutecznego i bezpiecznego leczenia pacjentów preparatami biologicznymi referencyjnymi i biopodobnymi w Polsce.

Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji rządowych i administracyjnych stwierdzili, że większa dostępność leków biologicznych i biopodobnych znacząco obniży koszty terapii biologicznych, w związku z czym zwiększy się dostępność do leczenia biologicznego w Polsce. Umożliwi to optymalizację stosowania tych terapii, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami (również w ramach programów lekowych obowiązujących w Polsce). Wśród uczestników debaty znaleźli się prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk (alergologia, immunologia kliniczna), prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (hematologia), prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko (reumatologia), prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt (dermatologia), prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek (dermatologia), prof. dr hab. n. med. Marek Rękas (okulistyka), prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński (pediatria), dr n. med. Paweł Różanowski (onkologia kliniczna, immunologia kliniczna), dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (immunologia kliniczna, reumatologia), dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz (gastroenterologia). Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli agend rządowych, wśród nich: Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

zamknij

Kampania społeczno-edukacyjna Medycyna na Krańcach Świata – zapoczątkowana przez G-Pharmę, kontynuowana przez unique work

Projekt  budujący i zwiększający świadomość społeczną na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego podróżowania. Odbywająca się pod patronatem Polskiej Izby Turystyki i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Podróży kampania uświadamia, w jaki sposób przygotować się do podróży, zwłaszcza do destynacji znajdujących się w innej strefie klimatycznej oraz o podwyższonym ryzyku zachorowań na choroby zakaźne. Kampania w przystępny i nienatarczywy sposób uczy, jak zadbać o siebie przed, w trakcie i po wyjeździe, jak chronić zdrowie swoje i swoich bliskich i nie narażać się na niebezpieczeństwo.

więcej

W ramach akcji prowadzimy aktywności edukacyjne w obszarach medycyny podróży i pierwszej pomocy przedmedycznej, przy wsparciu lekarzy specjalistów z Wielkopolskiego Centrum Medycyny PodróżyKampanię wspierają także ambasadorzy – znani podróżnicy oraz blogerzy, m.in. Martyna Wojciechowska, Marek Kamiński, Kaja Kraska – dzieląc się cennymi doświadczeniami. Kampania realizowana jest przede wszystkim z wykorzystaniem głównego kanału komunikacji, jakim jest Internet. Do odbiorców docieramy za pośrednictwem dedykowanej strony www oraz profili kampanii na Facebooku i Instagramie. Drugim kanałem dotarcia do odbiorców jest komunikacja bezpośrednia – w ramach kampanii odbywają się spotkania tematyczne, konferencje, warsztaty, jesteśmy obecni na najważniejszych targach turystycznych w Polsce. Dzięki realizowanym w ramach kampanii działaniom promocyjnym podczas I edycji Medycyny na krańcach świata, w okresie od 1 października 2017 do 31 sierpnia 2018, dotarliśmy łącznie do 6 986 979 osób, nie wliczając social mediów dedykowanych kampanii. Za pośrednictwem profilu kampanii na Facebook’u trafiliśmy łącznie do 1 861 999 osób, a za pośrednictwem konta na Instagramie do 390.000 osób. Stronę internetową www.medycynanakrancachswiata.com odwiedziło ponad 97.000 użytkowników Internetu.

Zobacz więcej na stronie: www.medycynanakrancachswiata.com

zamknij

Program edukacyjny /I i II edycja/ – realizowany przez G-Pharmę

Program edukacyjny, realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki przeciwzawałowej. W ramach tego projektu uruchomiliśmy w całej Polsce gabinety z wykwalifikowanym personelem medycznym (pielęgniarka kardiologiczna, dietetyk oraz fizjoterapeuta), w których pacjenci mogli się nauczyć w jaki sposób zapobiegać incydentom kardiologicznym, a osoby po zawałach mogły się dowiedzieć w jaki sposób poprawić sobie komfort życia.

 

więcej

Na stronie kampanii „Gabinety Bliskie Sercu” znalazły się również porady dotyczące zdrowego stylu życia, a także zagadnienia związane z zawałem oraz ryzykiem rozwoju chorób wieńcowych. Odwiedzający mogli zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami, obejmującymi nie tylko naszą akcję, ale także inne przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki kardiologicznej.

„W naszych kampaniach kładziemy nacisk nie tylko na profilaktykę, ale także długie i dobrej jakości życie z chorobami przewlekłymi. Współczesne, coraz starsze polskie społeczeństwo stawia przed sektorem opieki zdrowotnej nowe wyzwania w zakresie diagnostyki i terapii – ważne, by mówić o nich merytorycznie, ale jednocześnie przystępnie” – mówi dr Sebastian Kołodziej.

W ramach akcji lekarze i pielęgniarki poszerzali wiedzę pacjentów w zakresie profilaktyki kardiologicznej. Zainteresowani uzyskali informacje dotyczące tego, jak wygląda życie po zawale i na co należy zwrócić uwagę, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Nie dziwi już widok aktywnych 30-latków na oddziale kardiologii. Gabinety Bliskie Sercu to program którego celem jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki przeciwzawałowej.

Zobacz kilka faktów na stonie: WHO

zamknij

Kampania „Zdrowie na Szpilkach” poświęcona zdrowiu współczesnej kobiety /I i II edycja/ – zapoczątkowana przez G-Pharma, kontynuowana w II edycji przez unique work

Zainicjowaliśmy w przestrzeni publicznej dyskusję o zdrowiu współczesnej kobiety. Polki przyzwyczaiły się do nadmiaru obowiązków i w sposób automatyczny zgodziły się na zmianę naturalnych i zdrowych nawyków, rezygnując z czasu poświęconego sobie. Strefa pozbawiona naturalnej równowagi,  niezbędna do utrzymania  w dobrej formie i zdrowiu. W ramach kampanii, motywujemy kobiety do regularnego wykonywania badań profilaktycznych, dbania o prawidłową dietę i aktywność fizyczną oraz realizowania swoich pasji i ambicji. Motywujemy na koncentracji na własnych potrzebach, pragnieniach i celach.

więcej

W ramach kampanii odbyła się seria spotkań z ekspertami różnych dziedzin medycyny, a także znanymi i lubianymi kobietami, które podzieliły się swoimi radami odnośnie do wdrożenia zdrowego trybu życia – mówi dr Marta Pelc, inicjatorka kampanii. Jako zespół specjalistów z zakresu medycyny oraz komunikacji marketingowej 360° w obszarze healthcare oraz beauty wiemy, jak ważna w kontekście ochrony zdrowia Polek jest edukacja oraz kształtowanie właściwych nawyków. Wierzymy, że należyta troska o siebie to klucz do spełnienia się we wszystkich wymiarach życia.

Zobacz więcej na stronie: www.zdrowienaszpilkach.com

zamknij

W trakcie aktualizacji treści. Zapraszamy w krótce.

więcej

W trakcie aktualizacji treści

zamknij

their references

webscy.com webscy.com

Już wkrótce w tym miejscu pojawią się materiały potwierdzające nasze kompetencje i zrealizowane projekty.
Chcemy na bieżąco dzielić się z Państwem rekomendacjami i opiniami wystawionymi przez naszych Klientów.

Tymczasem – zapraszamy do unique work!

więcej

To wspaniałe uczucie móc pochwalić się wzajemnym szacunkiem i współpracą. Dotychczasowe 15 lat doświadczeń, realizowane pod inną nazwą (jako podmiot Gpharma) nie zmienia w naszych relacjach niczego. Dziś dumnie zapowiadamy że przez kolejne 15 lat, będziemy realizować konsekwentnie naszą obecną strategię 360°. I choć każdego dnia będziemy dokładać wszelkich starań, żeby wspólnie z Wami realizować Wasze pomysły, wiemy, że życie potrafi być pełne niespodzianek. Zatem jeśli podoba Wam się odkrywanie, poszukiwanie, analizowanie, kreowanie, rozwiązywanie i raportowanie… jesteśmy do Waszej dyspozycji! Zapraszamy do unique work!

zamknij

your contact

Unique

unique work agencja komunikacji medycznej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa

tel. +48 500 111 599
kontakt@uniquework.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
KRS 0000749823, NIP 7010864591, REGON 381356061